Aoyama Pedal Harp,

since 1897

 

1880年代開始由祖父青山次太郎著手對小提琴、風琴的製造維修事業。1897年在福井市創建了「青山樂器製作所」,開始製造小提琴和大提琴等弦樂器。上代青山正雄接班此項事業後,專注於豎琴的製造,通過獨創的技術確立了許多鄉村豎琴製造。上代去世之後,確立製造大型音樂會用豎琴,成長為世界上屈指可數的豎琴專業製造商。

 

Aoyama1992年設有音樂廳的新工廠建成,以傳承下來的精神「永遠誠實竭力至善」為中心,和技藝精湛的樂師們一起,致力於製造。將現代和傳統融為一體的新一代的豎琴。在這長達一世紀的製造樂器的歲月,讓我們得到各種各樣的對音樂的感動,以及遍及世界各地互相信賴的朋友們,我們對此衷心的感謝,我們會努力製造出更好的豎琴

                                                                                              青山憲三

 

 

AOYAMA 全系列踏板豎琴

 

  點選照片深入瞭解